ἐνδεξομένων

ἐνδεξομένων
ἐνδέχομαι
take upon oneself
fut part mid fem gen pl
ἐνδέχομαι
take upon oneself
fut part mid masc/neut gen pl
ἐνδείκνυμι
mark
fut part mid fem gen pl (ionic)
ἐνδείκνυμι
mark
fut part mid masc/neut gen pl (ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”